Helena Lindström, författare på Sibeliusmuseum Skip to main content
All Posts By

Helena Lindström

Takrenovering vid Sibeliusmuseum

Sibeliusmuseums tak förnyas under våren 2021. Renoveringen inleddes 1.2.2021 och beräknas vara klar 1.5.2021. Renoveringen påverkar inte museets verksamhet eller öppethållningstider.

Det nuvarande taket är original från 1968, då museibyggnaden som ritats av Woldemar Baeckman för Sibeliusmuseums användning invigdes. Hela taket kommer att förnyas under perioden 1.2-1.5.2021. Takets membran har nått slutet av sin livslängd och behöver bytas ut innan yttertaket tar skada. I samband med takrenoveringen förnyas även takfönstren. Arbetet utförs av Varsinaisbitumi Oy.

– Vi förnyar Sibeliusmuseums tak för att säkerställa att byggnadens skick bibehålls. Sibeliusmuseum är en arkitektonisk sevärdhet och är ett viktigt kulturellt inslag i Åbos stadsbild. Därför är det viktigt att vi vidtar dessa åtgärder och förnyar taket innan några skador hinner ske, berättar stiftelsens fastighetschef Mika Soinio.

Takrenoveringen kommer inte att påverka museets verksamhet eller öppethållningstider.

– Den museala verksamheten fortsätter som vanligt, med undantag för innergården Atrium som är stängd. Inte heller vårens Sibbe Live!-konserter påverkas av renoveringsarbetet, intygar intendent Unna Toropainen.

Museibyggnaden finns upptagen på Docomomos lista över byggnader som är särskilt betydelsefulla för den moderna finländska arkitekturen.

Din säkerhet är viktig för oss

Välkommen på trygga konsertbesök

Under höstens evenemang tar vi i beaktande de restriktioner som coronaviruset medför och följer THL:s säkerhetsinstruktioner. Vi uppdaterar instruktionerna vid behov.

  • Konserterna är i allmänhet utan paus och deras längd är ca. 60 minuter.
  • Vi tar in endast 80 åhörare i salen.
  • I salen beaktas säkerhetsavstånd.
  • Sittplatserna bredvid varandra är menade för personer som hör till samma hushåll.
  • Undvik trängsel vid biljettförsäljningen och garderoben genom tydliga köer och säkerhetsavstånd.
  • Handdesinfektionsmedel finns att tillgå i museets utrymmen.

Instruktioner för våra besökare:

  • Du besöker väl oss endast om du är frisk. Om du blir sjuk eller känner av eventuella symptom på en COVID-19 infektion, kan du undantagsvis avboka din konsertbiljett genom att kontakta anna.engberg@stiftelsenabo.fi, tel. 050 3625 828 eller 050 4096 436.
  • Håll ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter till övriga besökare och personalen. Reservera tillräckligt med tid för innan och efter konserten för att undvika rusningssituationer.
  • Kom ihåg bra handhygien. Handdesinfektionsmedel finns att tillgå i museets utrymmen
  • Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk.

Vi rekommenderar att du använder ansiktsmask under våra evenemang.

Ljudkonst utanför Sibeliusmuseum

Sibeliusmuseums bakgård, Pehr Kalm revival

Bakom Sibeliusmuseum, i anslutning till Jan Erik Anderssons miljökonstverk Pehr Kalm Revival, kan du under oktober månad ta del av två nya ljudkonstverk.

Verket Seasoned av konstnär Nicole Willis ingår i Arte ry:s ljudkonstprojekt Lyssna på en svamp, lyssna på en cykel. Bildkonstnären Nicole Willis är ursprungligen från New York och är numera bosatt i Helsingfors. Hon är även känd som sångare, låtskrivare och artist med 14 släppta album bakom sig.

Det andra ljudkonstverket ingår i konstnärsgruppen Tredje rummets tvärvetenskapliga produktion och kan höras invid Pehr Kalms ek. Läs mer om ljudkonstverket på tredje rummets virtuella guidning (på finska).

Om miljökonstverket Pehr Kalm Revival

Den ursprungliga botaniska trädgården, som finns bakom Sibeliusmuseum mot Aura å, byggdes  år 1757 av upptäcktsresande Pehr Kalm (1716-1779) och professor Johan Lechen (1704-1764). Pehr Kalm påverkades mycket av upplysningstidens filosofiska tänkande.

Miljökonstverket Pehr Kalm Revival skapades av Jan Erik Andersson för att uppmärksamma de som deltog i donationskampanjen vid Åbo Akademi 2009–2011.

Konstverket har finansierats av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Läs mera om miljökonstverket Pehr Kalm Revial.