Eric Adlercreutz -Arkitektens penna möter pappret

Utställningen ger en inblick i arkitekturens och tecknandets förunderliga värd. Den berättar om arkitektens mångsidiga arbete men framhäver den roll som tecknandet haft i Eric Adlercreutz (1935- ) liv under 70 år. Tecknandet har inte enbart varit en teknisk prestation för honom, utan också en livslång passion. De tidigaste teckningarna är av människor, djur och reseteckningar ofta från resor till medelhavsländerna. Utställningens tävlingsbidrag med tillhörande perspektivteckningar, vittnar om arkitektens intresse för den bebyggda miljön. I vitrinerna finns arkitektens redskap: pennor, papper, linjaler, skissblock och även abstrakta teckningar gjorda med färgpennor och akrylmålningar. I dessa verk tar arkitektens penna oss vidare till en annan värld av färger och former.

”Handens samspel med hjärnan är ett fascinerande kapitel. Det är inte bara fråga om hur hjärnan styr handen. Modern forskning påvisar också att handens användning direkt påverkar och utvecklar hjärnan. Man kan därför knappast överdriva betydelsen av att barn i ett tidigt skede lockas att använda penna och papper för att uttrycka sig i streck, som så småningom tar form och blir bilder, varje bild ett unikum.” Eric Adlercreutz

Utställningen är producerad i samarbete med Pro Artibus stiftelsen och kuraterad av FD Juha-Heikki Tihinen. Hängningen är planerad av Eric Adlercreutz.