Museiambassadörer - Sibeliusmuseum

Museiambassadörer

Museiambassadörerna är en grupp människor som är intresserade av museer, kultur, konst och historia. Verksamheten som startade 2019 har som syfte att föra en dialog mellan våra museer och våra besökare. Ambassadörerna fungerar som en slags kundrådgivare, vars idéer, tankar och åsikter vi kan dra nytta av i utvecklandet av Stiftelsens för Åbo Akademi museala helhet 3 museer.

Vi ordnar regelbundet olika typer av program för museiambassadörerna, t.ex. guidningar, workshops, arkivkvällar och utflykter. Museiambassadörerna får kika in bakom våra museala kulisser och får således nya upplevelser tillsammans med andra likasinnade.

Museiambassadörsverksamheten är gratis och man kan delta på många olika sätt. Vi bjuder in er som är ivriga vänner av kultur, konst och historia. Du kan när som helst ansöka om att bli museiambassadör på www.stiftelsenabo.fi/museiambassador, välkommen med!

PROGRAM FÖR MUSEIAMBASSADÖRER VÅREN 2021