Praktik, prao, civiltjänstgörare

Praktik och prao

Praktikanter kan arbeta i museets museibutik /reception eller arbeta som övervakare i utställningarna och under konserterna. I arbetet kan också ingå att ställa i ordning salarna inför evenemang och konserter. Arbetet kan inkludera kvälls- och veckoslutsjobb.
Praktikanter kan också arbeta i museets arkiv med olika arkivuppgifter, katalogisering, fotografering m.m.

Vi uppskattar att du har studier i musikvetenskap, museologi eller turism, har musikkännedom och goda språkkunskaper.

Intresserad av museiarbete?
Vi kan även erbjuda praotillfällen för kortare perioder. Då får man pröva på hur det är att jobba med olika museala uppgifter som förekommer i ett museum eller i ett musikarkiv.

Behöver du en civiltjänstgöringsplats?

Vi tar emot civiltjänstgörare för olika uppgifter. Är du intresserad av musik och museer? Musicerar du själv eller är du intresserad av museiarbete och musikarkiv, då kan du passa in i vårt team. Du bör även tycka om att arbeta med människor för arbetsuppgifterna kan även omfatta publikarbete och kundbetjäning på flera språk.

Kontakta Ulrika Grägg,  040 866 9777, ulrika.gragg@stiftelsenabo.fi