Sibelius – the one and only - Sibeliusmuseum

Sibelius – the one and only

Den nya utställningen ”Sibelius – the one and only” ger en lite annan bild av tonsättaren; den berättar om människan, musiken och det vardagliga livet: vänner, familjen, konsertresorna och naturen. Den svarar på frågor om nationaltonsättarens förhållande till Åbo, vilken betydelse staden haft för Sibelius själv och vem som spelade hans verk för första gången i Åbo.

I arbetet med ”Sibelius – the one and only” har vi lyssnat på våra besökares önskemål och beaktat detta i förverkligandet av den nya utställningen. Ett viktigt mål är att öppna upp Sibelius liv och musik även för våra barnbesökare.

Sibelius – the one and only
Sibeliusmuseum 22.1.2020-16.12.2021