Kundservice och priser

Det är möjligt att beställa kopior på arkivmaterial (se prislista nedan), eller bekanta sig med material på plats. För att få snabbare service lönar det sig att kontakta arkivpersonalen på förhand och berätta vilket sorts material man är intresserad av. Det är tillåtet att fotografera material för forskningssyfte i samband med arkivbesök. Arkivets originalmaterial lånas inte ut utanför museet.

Arkivets kundtjänst är öppen ti-to, kl. 11-15.

Kontaktuppgifter

PRISLISTA

Kopior av noter, handksrifter m.m. (papperskopia eller pdf-dokument)
Handskrifter 0,50 €/ sida
Inbundet material 2,00 €/ sida
Publicerat material 0,50 €/sida

Kopior av fotografier
Digitaliseringsavgift 10,00 €/ bild
Pdf-kopia 2,00 € /bild
Papperskopia 0,50 €/ bild

Inspelningskopior
En hel inspelning, alla stycken 17,00 €
Ett stycke (en sång el. dyl.) à 5,00 €
(till detta läggs eventuella materialkostnader, t.ex. minnessticka)

Användningsrättigheter för material (tryckduglig jpg- eller TIFF-fil)
Kommersiellt bruk (t.ex. i en bok) 60,00 €/bild och användningsgång
Icke-kommersiellt bruk 10,00 €/ bild och användningsgång
Annonser, affischer, vykort m.m. 160,00 €/ bild och användningsgång
Avgift för leverans per post 8,00 €.

Priserna inkluderar moms.