Arkitektur

Sibeliusmuseums museibyggnad är en av de mest originella skapelserna i 1960-talets modernism i Finland. Den enkla och strama, men samtidigt spännande och unika arkitekturen lockar arkitekturintresserade besökare från hela världen. Museibyggnaden invigdes 1968 och har ritats av arkitekt Woldemar Baeckman, som även ritat andra byggnader för Åbo Akademi. Museibyggnaden finns upptagen på Docomomos lista över byggnader som är särskilt betydelsefulla för den moderna finländska arkitekturen.

Den låga museibyggnaden skiljer sig från akademibyggnaderna runtomkring, som alla är uppförda på 1800-talet. Museibyggnaden har två våningar varav den ena ligger under marknivå i vilken det finns utställnings- och arkivutrymmen samt en föreläsningssal. Museet är uppbyggt kring konsertsalen den s.k. Sibeliussalen. Intill konsertsalen finns den kvadratiska atriumgården som omges av längor med arbets- och övriga museiutrymmen. Den ursprungliga museiinredningen såsom armaturer och stolar, planerades av inredningsarkitekt Carin Bryggman och atriumgården planerades av trädgårdsarkitekt Marja-Liisa Rosenbröjer. Inredningsarkitekt Assi Sandelin har senare kompletterat inredningen (2002) och atriumgården har omarbetats av arkitekt Pia Sabelström (2019). Atriumgården är numera öppen för besökare och för konserter sommartid.