För skolor och daghem – Sibelius-museo Hoppa till huvudinnehållet

För skolor och daghem

Skolbesök

Skolklasser med lärare kan besöka Sibeliusmuseum gratis under öppethållningstiderna. För tillfället erbjuder vi endast Upplevelsetigen-guidningar åt skolklasser, men det är även möjligt att besöka våra utställningar på egen hand.

Dagisgrupper är välkomna på ett besök till Sibeliusmuseum. Besöket är gratis och vi bjuder på olika möjligheter för gruppen att bekanta sig med våra utställningar. Ta kontakt, så kan vi planera ett skräddarsytt besök.

Upplevelsestigen

Upplevelsestigen är Åbos stads bildningssektors program, som går ut på att dra nytta av olika arbetssätt och inlärningsmiljöer och regelbundet flytta skolarbetet ut ur klassrummet. Upplevelsestigen är också ett sätt att förverkliga sektorövergripande inlärningshelheter. Upplevelsestigen stöder också undervisningens samhällsintegrering. Naturen och den byggda miljön utnyttjas som resurs i tillägg till skolornas egna utrymmen. Bibliotek, museer, motions-, konst-, och naturcentra och flera andra samarbetspartners erbjuder omväxlande inlärningsmiljöer.
www.elamyspolku.fi (enbart på finska)

Åk 3: Arkitektur i Åbo

En förskräcklig låda eller ett underbart betonghus?
I Sibeliusmuseum bekantar vi oss med arkitekturen på en museirunda, som går både utomhus och inomhus. På rundturen funderar vi på hur 1960-talets arkitektur passar in i landskapet, som domineras av byggnader från 1800-talet och en ek som planterades på 1700-talet. Vad är Sibeliusmuseum för sorts byggnad? Vad gör den speciell och varför är den en skyddad byggnad? Vad betyder det att en byggnad är skyddad?

  • Tid: 60 min
  • Läroämnen: omgivningslära, bildkonst
  • Pris: 35 €/klass