Instrumentutställningen - Sibeliusmuseum

Instrumentutställningen

Sibeliusmuseums basutställning beskriver olika sidor av den finländska musikkulturen. Konstmusikens historia beskrivs utgående från ett lokalt perspektiv. Åbo var från medeltiden till långt in på 1800-talet ett centrum för musiklivet i Finland. Detta återspeglar sig också i Sibeliusmuseums egen historia och i våra museisamlingar. De olika instrumentgruppernas centrala drag och historiska utveckling beskrivs också i flera vitriner. Folkmusiken, inspelningstekniken och ljudåtergivningen har även en plats i utställningen.