Kontaktuppgifter - Sibeliusmuseum

Kontaktuppgifter

Receptionen
050 337 6906
sibeliusmuseum@stiftelsenabo.fi

Arkivet
050 531 3505
sibmusarkiv@stiftelsenabo.fi

Unna Toropainen

Chef för museerna

Utställningar, administration, instrumentsamlingen, samarbetsprojekt

040 500 9018

unna.toropainen@stiftelsenabo.fi

Anna Engberg

Kundtjänstkoordinator

Kundtjänst, museishop, bokningar av museet, fakturering, ekonomi

050 362 5828

anna.engberg@stiftelsenabo.fi

Sanna Linjama-Mannermaa

Samlingsintendent

Arkivsamlingarna, fotografier, notmanuskript och -handskrifter, brev, specialsamlingar

050 531 3505

sanna.linjama-mannermaa@stiftelsenabo.fi

Johannes Juva

Museiassistent (deltid)

Sibbe Live! konserter, guidningar och utställningar

050 409 6436

johannes.juva@stiftelsenabo.fi

Anna Marjamäki

Museiassistent (projektanställd)

Instrumentsamlingen och digitaliseringsprojekt

050 594 1520

anna.marjamaki@stiftelsenabo.fi

Lotta Green

Museiassistent (projektanställd)

Utställningsarbete, publikarbete, koordinering av kompositionstävling

050 567 4887

charlotta.green@stiftelsenabo.fi