Kontaktuppgifter – Sibelius-museo Hoppa till huvudinnehållet

Kontaktuppgifter

Biljettkassa

050 337 6906

sibeliusmuseum@stiftelsenabo.fi

Arkivet

050 531 3505

sibmusarkiv@stiftelsenabo.fi

Anna Engberg

Kundtjänstkoordinator

Kundtjänst, museishop, bokningar av museet, fakturering, ekonomi

050 3625 828

anna.engberg@stiftelsenabo.fi

Sanna Linjama-Mannermaa

Samlingsintendent

Arkivsamlingarna, instrumentsamlingen

050 531 3505

sanna.linjama-mannermaa@stiftelsenabo.fi

Johannes Juva

Kulturproducent

Konserter och evenemang

050 409 6436

johannes.juva@stiftelsenabo.fi

Alexandra Nummenpää

Arkivarie

050 520 1990

alexandra.nummenpaa@stiftelsenabo.fi

Ilona Vanhakartano

Utställningsamanuens

Utställningar, guidningar

050 339 6070

ilona.vanhakartano@stiftelsenabo.fi