Kontaktuppgifter

Receptionen
020 786 1477
sibeliusmuseum@stiftelsenabo.fi

Arkivet
020 786 1476
sibmusarkiv@stiftelsenabo.fi

Unna Toropainen

Intendent

Museipedagogik, guidningar, Sibbe live!, konsertverksamhet

Telefon: 020 786 1474, 050 409 6436
unna.toropainen@stiftelsenabo.fi

Inger Jakobsson-Wärn

Intendent

Instrumentsamlingar, instrumentdonationer, musikmuseisamarbete

Telefon: 020 786 1473, 050 409 6422
inger.jakobsson-warn@stiftelsenabo.fi

Anna Engberg

Kundtjänstkoordinator

Kundtjänst, museishop, bokningar av museet, fakturering, ekonomi

Telefon: 020 786 1472, 050 362 5828
anna.engberg@stiftelsenabo.fi

Sanna Linjama-Mannermaa

Amanuens

Arkivsamlingarna, fotografier, notmanuskript och -handskrifter, brev, specialsamlingar

Telefon: 020 7861 476, 050 531 3505
sanna.linjama-mannermaa@stiftelsenabo.fi

Henrica Lillsjö

Arkivamanuens (deltid)

Arkivsamlingarna ljudmaterial, nottryck, musiklitteratur och annat tryckt material

Telefon: 020 786 1475, 050 531 3404
henrica.lillsjo@stiftelsenabo.fi