Kontaktuppgifter

Receptionen
020 786 1477
sibeliusmuseum@stiftelsenabo.fi

Arkivet
020 786 1476
sibmusarkiv@stiftelsenabo.fi

Unna Toropainen

Intendent

Museipedagogik, guidningar, Sibbe live!, konsertverksamhet

040 500 9018
020 786 1478

unna.toropainen@stiftelsenabo.fi

Anna Engberg

Kundtjänstkoordinator

Kundtjänst, museishop, bokningar av museet, fakturering, ekonomi

050 362 5828
020 786 1472

anna.engberg@stiftelsenabo.fi

Sanna Linjama-Mannermaa

Amanuens

Arkivsamlingarna, fotografier, notmanuskript och -handskrifter, brev, specialsamlingar

050 531 3505
020 7861 476

sanna.linjama-mannermaa@stiftelsenabo.fi

Personal: Henrica Lillsjö

Henrica Lillsjö

Arkivamanuens (deltid)

Arkivsamlingarna ljudmaterial, nottryck, musiklitteratur och annat tryckt material

050 531 3404
020 786 1475

henrica.lillsjo@stiftelsenabo.fi

Johannes Juva

Museiassistent (deltid)

Sibbe Live! konserter, guidningar och utställningar

050 409 6436
020 786 1474

johannes.juva@stiftelsenabo.fi

Anna-Maria Marjamäki

Museiassistent (projektanställd)

Instrumentsamlingen och digitaliseringsprojekt

050 594 1520
020 786 1473

anna-maria.marjamaki@stiftelsenabo.fi