Arkivsamlingar – Sibelius-museo Hoppa till huvudinnehållet

Arkivsamlingar

Arkivsamlingarna i Sibeliusmuseum

I källarvåningens lugn gömmer sig ett av Finlands största musikarkiv. Museets namn är något vilseledande – det antas ofta att samlingarna består enbart av material relaterat till Jean Sibelius. I verkligheten utgör andelen Sibelius-material endast några procent av den totala mängden arkivmaterial på närmare 1500 hyllmeter. Arkivsamlingarna består av bl.a. tryckta noter, notmanuskript, fotografier, konsertprogram och affischer. En del av Sibeliusmuseums arkivmaterial går att hitta via Finna, söktjänsten för kultur- och vetenskapsmaterial i Finland. Katalogisering av nytt material och digitalisering pågår hela tiden.

Arkivmaterialet är tillgängligt för forskning, och arkivet kan besökas enligt överenskommelse. Arkivförfrågningar skickas till sibmusarkiv@stiftelsenabo.fi

PRISLISTA

Kopior av noter, handskrifter m.m. (papperskopia eller PDF-dokument):
Trycksaker 0,30 €/ sida
Handskrifter eller ömtåligt material 0,70 €/ sida

Kopior av fotografier:
Digitaliseringsavgift 5,00 €/ bild

Inspelningskopior:
En hel inspelning, alla stycken 17,00 €
Ett stycke (en sång el. dyl.) à 5,00 €

Användningsrättigheter för material (tryckduglig jpg- eller TIFF-fil):
Kommersiellt bruk (t.ex. i en bok) 60,00 €/bild och användningsgång
Icke-kommersiellt bruk 10,00 €/ bild och användningsgång
Annonser, affischer, vykort m.m. 160,00 €/ bild och användningsgång

För krävande informationssökning som överskrider 6h debiteras en hanteringsavgift à 60 €

Prisernas moms 0%
Faktureringsavgift 5,00 €

Eventuella postavgifter läggs till fakturan

Summor under 10,00 € faktureras ej