Arkivsamlingar - Sibeliusmuseum

Arkivsamlingar

Arkivsamlingarna i Sibeliusmuseum

I källarvåningens lugn gömmer sig ett av Finlands största musikarkiv. Museets namn är något vilseledande – det antas ofta att samlingarna består enbart av material relaterat till Jean Sibelius. I verkligheten utgör andelen Sibelius-material endast några procent av den totala mängden arkivmaterial på närmare 1500 hyllmeter.

Fotografier

I Sibeliusmuseums arkiv finns ungefär 35 000 fotografier av olika personer, orkestrar, körer, från sångfester m.m. Av fotografierna är ungefär 90% katalogiserade och uppgifterna om bilderna finns i Finna. En del av bilderna är digitaliserade och digitaliserat material införs kontinuerligt i databasen.

Jean Sibelius -samlingen

I Sibeliusmuseum finns en omfattande samling (35 hyllmeter) med arkivmaterial gällande Jean Sibelius. Grunden i samlingen utgörs av det material som testamenterades till Åbo Akademi av Jean Sibelius vän, friherre Axel Carpelan. På 1930-talet placerades samlingen i Sibeliusmuseum. Till samlingarna skaffades också de manuskript som ägts av författaren Adolf Paul.

I Sibelius-samlingen finns numera drygt 50 av Sibelius skrivna notmanuskript och annat handskrivet originalmaterial, ca 3000 notutgåvor, konsertprogram, inhemska och utländska pressklipp samt artiklar. I arkivet finns också rikligt med Sibelius-litteratur på flera olika språk.

Handskriftssamlingen

Handskriftssamlingen innehåller i huvudsak notmanuskript av inhemska tonsättare (26 hyllmeter), gamla handskrivna notböcker (4,5 hyllmeter) och brev (4 hyllmeter). Notmanuskripten och de handskrivna notböckerna är katalogiserade och hittas i Finna.

Musikaliska Sällskapets i Åbo arkiv

I Sibeliusmuseum finns den år 1790 grundade föreningen Musikaliska Sällskapets i Åbo arkiv. Arkivet omfattar bl.a. ett äldre notbibliotek (26 hyllmeter) och historiska dokument (15 hyllmeter). De notutgåvor som är tryckta före 1800 är registrerade i databasen RISM (Répertoire international des Sources Musicales) och är även sökbara i Finna. Även dokument-materialet är katalogiserat i Finna.

Ljudinspelningar

I arkivets ljudsamling finns sammanlagt ungefär 18 500 (27.8.2019) inspelningar av olika typer. Till samlingen hör förutom stenkakor, vinyl- och CD-skivor, musikkassetter och rullband även fonografrullar (vaxrullar), de äldsta från år 1909. Den största delen av rullarna är folkmusikinspelningar och dialektprov från de svenskspråkiga områdena i Finland och Estland, inspelade av Otto Andersson och Alf Brenner. Ca 75 % av fonografrullarna är digitaliserade. Det digitaliserade materialet kan man lyssna på från CD i arkivets utrymmen. Ungefär 90 % av ljudinspelningssamlingen är katalogiserad. Kataloguppgifterna för det katalogiserade materialet är sökbara i Finna.

Nottryck

De tryckta noterna är indelade i en inhemsk (113 hyllmeter) och en utländsk (160 hyllmeter) notsamling. Av de inhemska noterna är en liten del katalogiserad och är sökbar i Finna. Den största delen av de inhemska noterna är tillsvidare registrerade bara i den gamla kortkatalogen. Över de utländska nottrycken finns det inte någon katalog; samlingen är ordnad enligt ensemble och tonsättare.

Pressklippssamlingen

Klipparkivet består av musikrelaterade pressklipp ur finländsk press. Mest aktivt samlades klipp från 1980-talet fram till 2018. Pressklippssamlingen är ordnad i tre olika kategorier, enligt person (85 hyllmeter), enligt ort (77 hyllmeter) eller enligt särskilda ämnen, t.ex. pop/rock (21 hyllmeter), jazz, folkmusik, kyrkomusik, sång- och musikfester och organisationer. Pressklippssamlingen är inte katalogiserad.

Konsertprogram

Samlingen av konsertprogram består av program från olika personers (7,5 hyllmeter), inhemska körers, orkestrars och organisationers (19 hyllmeter), samt musikfestivalers och liknande evenemangs (6 hyllmeter) konserter och framträdanden. Konsertprogrammen är inte katalogiserade.

Affischer

Affischerna är katalogiserade och deras uppgifter är sökbara i Finna.

Specialsamlingar

Till arkivsamlingarna hör också ett antal specialsamlingar såsom olika organisationers handlingar och enskilda privatpersoners arkiv och/eller notbibliotek. En del av dessa samlingar är katalogiserade i Finna.

Bibliotek

I Sibeliusmuseum finns även ett bibliotek med musiklitteratur. Den största delen av materialet är katalogiserat.