Jean Sibelius - Sibeliusmuseum

Jean Sibelius

Det är naturligt att det äldsta musikmuseet i Finland är namngivet efter landets mest kände tonsättare Jean Sibelius. Sitt nuvarande namn fick museet då professor Otto Andersson i slutet av 1940-talet fick tillstånd av tonsättaren själv att namnge museet Sibeliusmuseum. Bakgrunden till Anderssons önskan var professorns eget forskningsintresse och personliga kontakt med tonsättaren samt naturligtvis det Sibelius-material som redan då ingick i samlingarna.

Grunden till museets Sibelius-samling lades redan i början av 1930-talet då det material som Sibelius vän, friherre Axel Carpelan, hade testamenterat till Åbo Akademi införlivades med museet. Till samlingarna inköptes också Sibelius-manuskript som tillhört författaren Adolf Paul. Efter det har Sibelius-samlingen vuxit kontinuerligt och numera består den av bl.a. manuskript, tryckta noter, brevväxling, fotografier, program, nottryck, tidningsurklipp och artiklar. Arkivmaterialet är tillgängligt för forskare via Sibeliusmuseums arkivpersonal.