Guidningar

Jean Sibelius – nationaltonsättarens musik och liv

Den guidade rundturen i Sibelius-utställningen svarar på frågor om finskt musikliv och nationaltonsättaren Jean Sibelius (1865–1957) liv. Hurdan tonsättare var Sibelius och vilka är hans centralaste verk? Under guidningen berättas det om Åbo som kulturstad och musiklivet i Åbo under Sibelius tidiga år, vilka av hans vänner som bodde i staden och varför Sibeliusmuseum finns just i Åbo. Guidningen avslutas med att gemensamt lyssna till Finlandia, op. 26.

Längd: 60 min
Pris: Utanför öppethållningstiderna 35 €/grupp + inträde. Fre efter kl. 16, veckoslut och helger: 60 €/grupp + inträde.
Gruppstorlek: max. 25 personer/guide, endast en grupp ryms i utställningen samtidigt.

 

Grammari

En guidning i ljudåtergivningens och ljudupptagningens historia.
År 1877 uttalade Edison frasen ”Mary had a little lamb” i sin nyaste uppfinning fonografen.

Efter detta historiska ögonblick började utveckligen av ljudupptagningen så att den så småningom blev en del av vårt vardagliga liv. Ljudinspelningens 150-åriga historia har många sidospår. För vilket ändamål var fonografen ursprungligen avsedd? Vem var Charles Cros? Varför snurrar vinylskivan och stenkakan med olika hastigheter? Är det analoga formatet bättre än det digitala?

Längd: 45 min
Pris: 35 €/grupp + inträde. Fre efter kl. 16, veckoslut och helger: 60 €/grupp + inträde.
Gruppstorlek: max. 20 personer/guide, endast en grupp ryms i utställningen samtidigt.