Kontaktuppgifter

Receptionen
020 786 1477
sibeliusmuseum@stiftelsenabo.fi

Arkivet
020 786 1476
sibmusarkiv@stiftelsenabo.fi

Anna Engberg

Museisekreterare

Museishop, bokningar av museet, fakturering, ekonomi

Telefon: 020 786 1472, 050 3625 828
anna.engberg@stiftelsenabo.fi

Ulrika Grägg

Museichef,  3 museer

Utveckling, marknadsföring, administration

Telefon: 020 786 1416, 040 866 9777
ulrika.gragg@stiftelsenabo.fi

Inger Jakobsson-Wärn

Intendent

Instrumentsamlingar, instrumentdonationer, musikmuseisamarbete

Telefon: 020 786 1473, 050 4096 422
inger.jakobsson-warn@stiftelsenabo.fi

Henrica Lillsjö

Arkivamanuens (deltid)

Arkivsamlingarna ljudmaterial, nottryck, musiklitteratur och annat tryckt material

Telefon: 020 786 1475
henrica.lillsjo@stiftelsenabo.fi

Sanna Linjama-Mannermaa

Amanuens

Arkivsamlingarna, fotografier, notmanuskript och -handskrifter, brev, specialsamlingar

Telefon: 020 7861 476
sanna.linjama-mannermaa@stiftelsenabo.fi

Aatu Pyy

Museiassistent

Museipedagogik för barn och unga, museiambassadörer

Telefon: 020 7861478, 050 330 9297
aatu.pyy@stiftelsenabo.fi

Unna Toropainen

Museipedagog

Museipedagogik, guidningar, Sibbe live!, konsertverksamhet

Telefon: 020 786 1474, 050 4096 436
unna.toropainen@stiftelsenabo.fi