Arkivets kundtjänst stängt 1.1.-31.7.2020

By december 13, 2019februari 6th, 2020Aktuellt

År 2020 inleder Sibeliusmuseum ett digitaliseringsprojekt med syfte att göra museets instrument och äldsta arkivmaterial mer tillgängligt för användarna. Samtidigt kommer museet att ta i bruk ett nytt samlingshanteringssystem, som ger möjlighet till en mångsidigare innehållsbeskrivning av museiföremål och arkivmaterial. Till följd av detta är arkivets kundservice stängd 1.1.-31.7.2020 (brådskande arkivförfrågningar strävar vi till att besvara). Från och med början av augusti 2020 är kundservicen öppen som vanligt, ti-to kl. 11-15.

Förfrågningar: sibmusarkiv@stiftelsenabo.fi