Studia Generalia - Sibeliusmuseum Hoppa till huvudinnehållet

Studia Generalia

Kulturcampus Åbo lanserar en ny evenemangsserie – Studia Generalia

Kom och lyssna, titta och diskutera!

Kulturcampus Åbo lanserar en serie evenemang, där varje ämne kommer att ha minst två olika perspektiv och gott om utrymme för offentlig diskussion.

Serien genomförs i samarbete med Sibeliusmuseum. Evenemangen börjar kl. 18.00, varar en och en halv timme och är avgiftsfria. Tillfällena hålls på finska. Serien fortsätter våren 2024 med två evenemang.

Höstens program:

3.10. Lokalt kulturarv – vad är det och hur presenterar man det?

Presentationen kommer att handla om vikten av kultur och kulturarv. Är Posankkan kultur eller kulturarv? Kom och rösta! Och hur överförs kulturarvet till de som är inflyttade från andra länder?

Som en del av det internationella CORDIALIS-projektet vid Åbo universitet anordnades en 10-timmar lång workshop tillsammans med det finskspråkiga arbetarinstitutet i Åbo för att diskutera kultur och kulturarv med invandrarungdomar, dess betydelse i allmänhet och i deras liv. Under kursen filmade studenterna korta videor om kulturarvsplatser i Åbo.

Uppträder gör universitetslektor Maarit Mutta (Åbo universitet) och projektforskare Soila Merijärvi (Åbo universitet).

28.11. Trollformelns makt – Vetenskap, konst och medeltida magi

Hur presenterar man medeltida magi på ett stort evenemang? Hur berättar man om magi med humor?

Sommaren 2023 samarbetar dockteaterkollektivet Aura of Puppets och evenemanget Medieval Turku för att skapa en improvisationsföreställning baserad på Commedia dell’Arte och medeltida handdockor, kallad ”Noitien ja narrien väki”, på Gamla Stortorget.

Karaktärerna i föreställningen kommer att återvända till Sibeliusmuseet, medan dos. Reima Välimäki talar om medeltida magi och samarbetet mellan forskare och konstnärer.

Evenemanget ordnas i samarbete med Åbo stads spetsprojekt för kultur.

Reima Välimäki (Åbo universitet) och Aura of Puppets: Hanne Lammi, Anna Nekrassova, Laura Sillanpää, Maija Westerholm.

Varmt välkomna!

Mera information:

Anu Juva
anu.juva@turkubusinessregion.com
+358 500 535 371

Kulturcampus Åbo samlar kulturaktörer i regionen till ett nätverk. Dess uppgift är att förstärka det strategiska samarbetet mellan högskolor, andra utbildningsinstitutioner, företag, aktörer inom den tredje sektorn och staden. Tillsammans kommer de att utveckla regionen till en alltmer levande, internationell och europeisk stad för högre utbildning och kultur.

https://kulttuurikampusturku.turkubusinessregion.com/sv/