Månadens föremål: Arkitektritningar av museibyggnaden – Sibelius-museo Hoppa till huvudinnehållet
← Tillbaka

Månadens föremål: Arkitektritningar av museibyggnaden

24.02.2021

Den nuvarande museibyggnaden på Biskopsgatan 17 i Åbo ritades av arkitekt Woldemar Baeckman. Byggnaden invigdes 24.2.1968 och firar alltså den här veckan 53 år.

Museibyggnaden i betong har två våningar varav den ena ligger under marknivå, i den nedre våningen finns utställnings- och arkivutrymmen samt en föreläsningssal. I den övre våningen är utställningsutrymmena uppbyggda kring konsertsalen, den s.k. Sibeliussalen. Intill konsertsalen finns en kvadratisk atriumgård som omges av längor med arbets- och övriga museiutrymmen. Fasaden karakteriseras av det mönster som uppkommit av betonggjutformarnas brädor och bryts upp av stora glaspartier.

Museibyggnaden finns upptagen på Docomomos lista över byggnader som är särskilt betydelsefulla för den moderna finländska arkitekturen.

Arkitekten Woldemar Baeckman skulle ha fyllt 110 år den 1.3.20201.

Baeckman (01.03.1911 St. Petersburg – 11.04.1994 Helsingfors) har förutom Sibeliusmuseum (1968) även ritat flera byggnader för Åbo Akademi. Tillbyggnaden till Boktornet (1957), Handelshögskolan (nuvarande Novia) år 1963 och Gadolinia (1969) befinner sig alla på tomten tvärs över gatan från Sibeliusmuseum. Samtliga byggnader ägs av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Anna Engberg