Pehr Kalm – Sibelius-museo Hoppa till huvudinnehållet

Pehr Kalm

I maj fylls Sibeliusmuseum av grönska och växtlighet, då vi får bekanta oss med en av 1700-talets mest intressanta vetenskapsmän – ekonomiprofessorn och upptäcktsresanden Pehr Kalm.

Efter en uppväxt präglad av hungersnöd och utarmade marker, blev hans livs främsta uppgift att återinföra odlingskulturen till Finland, sprida kunskap om växters nytta och utbilda folk i hur man använder naturens tillgångar.

Varför Pehr Kalm i Sibeliusmuseum?

Pehr Kalm har alltid varit närvarande vid Sibeliusmuseum, i och med den närapå 300 år gamla ek som står på bakgården, och som i folkmun kallas Pehr Kalms ek. Eken kan vara planterad av Pehr Kalm själv, och är den sista resterande delen av den akademiska trädgård som 265 år tillbaka i tiden grundades på den plats där Sibeliusmuseum befinner sig nu. I den akademiska trädgården planterade Kalm 388 mer eller mindre exotiska nyttoväxter som skulle hjälpa till att få Finlands ekonomi på fötter. Han experimenterade bl.a. med mullbärsträd och färgväxter.

I utställningen får vi bekanta oss med Pehr Kalms historia, hans växter, anteckningar och brev samt det arv han har lämnat efter sig till vår tid. På plats finns bl.a avhandlingar från 1700-talet, herbarie-exempel från Sipsalo samt kopior av kartor som Kalm hade med sig från sin upptäcktsresa till Norra Amerika.

I utställningen deltar också ett antal intressanta samtida konstnärer som i sin konst utforskar kopplingarna mellan natur, konst och musik: Kalle Hamm och Dzamil Kamanger, Fern Orchestra och Teemu Mastovaara. Du kan också skriva din egen hälsning till eken eller ta selfies med ett par jätte-ekollon gjorda av dockteaterkonstnären Jenni Rutanen.

Utställningen Pehr Kalm anknyter Sibeliusmuseum till sin historiska plats samt bygger broar mellan naturvetenskap, konst och musik.

Pehr Kalm visas på Sibeliusmuseum 7.5–30.12.2022.


FERN ORCHESTRA: VÄXTKÖR – Plant Series IX

Dansa med växter! 

När du rör dig runt verket dansar och sjunger växterna. Sensorer som är fästa vid ormbunkarna mäter deras funktioner och omvandlar dessa till ljud som vi kan höra. I växtkören dansar olika arter av ormbunkar med en älghornsbräken som solistdansare.

Installationen är inspirerad av Jean-Baptiste Lamarcks (1744-1829) experiment med växten Mimosa pudica, där den känsliga växten transporterades i vagnar längs med kullerstensgatorna i Paris. Experimentet visade att växterna har förmåga att både lära sig och minnas. Lamarcks experiment utfördes samtidigt som romantiken dominerade konsten, under denna tid kom baletten att bli mycket populär. Låt oss glädjas över romantikens nya ankomst, för kärlek mellan arter behövs. Hittar växterna en gemensam melodi under utställningen?

Fern Orchestra är ett konst- och vetenskapskollektiv som har undersökt bl.a. fotosyntes, taxonomi och växtens sinnen i sina verk inom Plant Series.

 
KALLE HAMM & DZAMIL KAMANGER: DE PAPPERSLÖSAS TRÄDGÅRD

Miljökonstverket De papperlösas trädgård består av 14 växter som konstnärerna Kalle Hamm och Dzamil Kamanger har hämtat till Finland från sina resor. Växterna presenteras som individer som berättar sina egna reseberättelser. Alla växter härstammar från platser utanför EU-området.

Det finska livsmedelsverket kräver ett sundhetscertifikat för alla plantor, krukväxter och vissa snittblommor, frön och grönsaker som är importerade från länder utanför EU. Certifikatet ska uppvisas vid importen, och en växtinspektör ska meddelas om den. På ett liknande sätt, kräver migrationsverket också regelrätta dokument av människor som vill ta sig in i landet. De som tar sig in utan dokument, kallas papperslösa.

Utställningens växter representerar en metafor för odokumenterade immigranter. Samtidigt ger växterna en bild av det konstanta, storskaliga bearbetandet av planeten som mänskligheten har idkat under hela sin existens. Ibland har situationen varit kontrollerad, ibland helt utan riktlinjer: Genmanipulering, införandet av invasiva främmande arter, förorening, utrotning och nedhuggning av regnskogar. Framtiden kommer att visa om vi kan reparera de skador som redan har skett. Vi hoppas att växternas berättelser kan hjälpa till att förstå kulturens och naturens känsliga förhållande.

Konstnärsduon Kalle Hamm (Finland) och Dzamil Kamanger (Iranska Kurdistan) utforskar kulturell interaktion samt växters och människors globala rörelser. Deras teman rör sig mellan importerade koloniala fenomen till historier från övergivna iranska byar.

TEEMU MASTOVAARA: …ur fröet växer ett träd…

Teemu Mastovaaras verk är en ljudinstallation, som du kan interagera med. Du kan spela in ett kort ljudklipp, till exempel en vissling eller en klapp, och sedan följa med hur Max/MSP-patchen börjar producera musik utgående från enbart detta ljud. Processen speglar förändringen som ett frö går igenom när det växer till ett träd. Varje frö blir ett träd av en viss art, men vi vet inte exakt hurdant trädet kommer att bli innan det har vuxit upp ur fröet.

Teemu Mastovaara är cellist, kompositör och medlem i Suomen Säveltäjät rf. Han jobbar mångsidigt inom nutida konstmusik.

I sin musik utforskar han främst förhållandet mellan natur och teknologi. Han har komponerat såväl solointrumentalmusik och kammarmusik som tvärvetenskapliga verk och installationer. Elektronik och interaktivitet är centrala för många av hans verk. Mastovaaras verk har varit del av bl.a. Musica Nova, Ung Nordisk Musik samt Helsingfors festspel och har framförts av bl.a. Norrbotten NEO. 

Som cellist har Mastovaara främst verkat inom nutida konstmusik och teater, utöver detta har han också varit solist i TFO och Collegium Musicum Turku. Han är medlem av Ensemble for New Music Tallinn och ordförande för Whatever Works! rf och har varit aktiv på det åboländska musikfältet i flera år. 

Teaterproduktioner där han medverkat inkluderar föreställningar på Kolmas tila, Teatteri Tuntematon och Turun kaupunginteatteri. Mastovaara programmerar ofta Max-patchar för att utvidga sina elektroniska kompositioner. Utöver detta spelar han ofta in cello för olika orkestrar, t.ex. Swallow the Sun som har toppat den officiella finska listan och varit nominerade för ett Emma-pris.

Mastovaara har en magisterexamen i Contemporary Performance and Composition samt är utbildad musikpedagog (Turku AMK), han har också studerat musikvetenskap vid Turun yliopisto.