Pehr Kalm - Sibeliusmuseum

Pehr Kalm

Våren 2022 knyter Sibeliusmuseum sin verksamhet till den historiska plats som museet befinner sig på. På Sibeliusmuseums tomt fanns tidigare en botanisk trädgård, som hörde till Kungliga Akademien i Åbo. Trädgården grundades 1757 av Carl von Linnés lärjunge Pehr Kalm som där planterade växter från sina resor till Nordamerika och Ryssland. En ek som härstammar från Pehr Kalms tid står fortfarande kvar mellan den nuvarande museibyggnaden och Aura å. Det massiva trädet, som alltid har kallats Kalms ek, överlevde också Åbo brand år 1827.

Pehr Kalm uppmärksammas våren 2022 genom en utställning och genom kompositionstävlingen Vox Quercus (Ekens ljud). Kompositionstävlingens tema är att skriva musik som är tillägnad eller inspirerad av den 300 år gamla ek som stod vid Aura å redan under Pehr Kalms tid på 1700-talet. Vad kunde eken berätta ifall den hade ord? Vad har den sett under den tid som den har stått invid Aura å? Hur skulle eken låta, ifall den vore musik?

Bekanta dig med kompositionstävlingen Vox Quercus här.