Sibeliussalen – Sibeliusmuseums konsertsal – Sibelius-museo Hoppa till huvudinnehållet
← Tillbaka

Sibeliussalen – Sibeliusmuseums konsertsal

12.07.2022

Sibeliusmuseums arkitektur, del 3

Till näst ska vi fokusera på Sibeliusmuseums inomhusarkitektur. Vi börjar i Sibeliussalen,
museets konsertsal, som befinner sig i hjärtat av museibyggnaden.


Sibeliussalen ger ett nästan tempellikt intryck. Museum har ofta jämförts med ceremoniella
byggnader, som palats och tempel. T.ex. forskaren och författaren Goethe jämförde
museum med kyrkor – under hans tid, i sekelskiftet till 1800-talet, sågs konst dessutom
som något heligt. Museologen och konsthistorikern Marja-Liisa Rönkkö har kallat det
hellenska templet som museibyggnadens grundmodell. Både sociologen Nick Prior och
Fredrik Lindström, pionjär inom Finlands största konstmuseiinstitution, talar om museum
som ett konstens tempel. Här kommer dock den före detta museidirektören för Kiasma,
konsthistoriker Tuula Arkio, in i diskussionen och vill hellre se museum som ett konstens
forum!


Men åter till Sibeliussalen! Taket i konsertsalen bärs upp av fyra pelare. Själva pelarna är
gjutna i betong, men om vi tittar närmare märker vi att pelarnas ytor är av trä. Pelarna är
formade som en upp-och-nedvänd kon eller ett paraply – de sväller åt alla håll upp mot
taket. Belysningen underifrån framhäver pelarnas spännande form. En arkitektonisk detalj
är att pelarna även fungerar som stuprännor för vattnet som samlas på taket.
Valvkonstruktionen i taket består av fyra så kallade hyperboliska paraboloider. Liksom på
museets betongytterväggar går svaga mönster av gjutbrädorna att skönja i taket. Detta,
tillsammans med pelarnas träytor, ger det annars ”döda” materialet betong ett näst intill
organiskt intryck.


I Sibeliusmuseums konsertsal är akustiken planerad av Toivo K. Laakso. Konsertsalen är
främst avsedd för kammarmusik och solouppträdanden. Takkonstruktionen har en stark
positiv inverkan på salens akustik. Ett parkettgolv markerar scenen och under publikens
sittplatser ligger en heltäckande golvmatta, som även den stöder salens akustik. Här
ordnas ofta konserter, däribland vår egen konsertserie SibbeLive!, som går av stapeln på
onsdagskvällar kl. 19 under höst- och vårsäsongen!


Jannica Grönroos