Sibeliusutställning

I utställningen om Finlands nationaltonsättare är det möjligt att bekanta sig med material hämtat ur museets omfattande samlingar, i vilka det ingår bl.a. fotografier, manuskript och tidningsurklipp (Sibelius hatt, käpp och cigarrlåda inte att förglömma). Det är också möjligt att lyssna och se på audiovisuellt material, och att bekanta sig med Sibelius sätt att komponera samt med forskning kring ämnet.

Den nuvarande utställningen är öppen fram till 5.1.2020