Trädgården på Sibeliusmuseums bakgård - Sibeliusmuseum Hoppa till huvudinnehållet
← Tillbaka

Trädgården på Sibeliusmuseums bakgård

12.07.2022

Sibeliusmuseums arkitektur, del 6

Från en terass kantad av natursten kan en blicka ut över trädgården på Sibeliusmuseums
bakgård. Muséets arkitekt Woldemar Baeckman såg området där Sibeliusmuseum
uppfördes som ett av Åbos vackraste och han ville därför vara finkänslig i sin arkitektur; av
denna orsak lämnade han en parkkänsla runt museibyggnaden. Baeckman hade först
tänkt placera museiingången mot ån, men ändrade sig på grund av att alla andra
husfasader på Biskopsgatan låg mot gatan.


I bakgårdens rosarium växter sällsynta rosenväxter om somrarna – trädgården är värd ett
somrigt besök om så bara för att beundra rosenprakten! Eken, som reser sig ståtlig i
mitten av trädgården, är ett av de äldsta träden i Åbo centrumområde. Det överlevde den
sista stora branden i Åbo år 1827 och är nästan 300 år gammal – i ekåldrar så att säga
”medelålders”, eftersom ekar kan bli upp till 700–1 000 år gamla! Eken planterades
troligtvis av professor Pehr Kalm, som var en av sin tids kändaste finländska
vetenskapsmän och upptäcktsresande!


Några sekel tillbaka låg också Finlands första botaniska trädgård på denna plats. Den
grundades ursprungligen år 1678 av Elias Tillandz, som var rektor samt innehade
professuren i medicin vid Kungliga Akademien i Åbo. Senare var det Carl Fredrik
Menander som återinrättade Åbo Akademis botaniska nyttoträdgård på denna plats år 1957.
Pehr Kalm fick i uppgift att återupprusta trädgården; han erhöll frön och plantor både
från Carl von Linné i Uppsala och från vetenskapsakademien i S:t Petersburg, och
planterade åtminstone 388 växter i trädgården. Enligt Kalm var trädgårdens viktigaste
uppgift att sprida kunskap om trädgårdsskötsel, framför allt om ans och vård av fruktträd.


På bakgården ligger sedermera Jan Erik Anderssons miljökonstverk ”Pehr Kalm revival”
från 2012, vilken invigdes för att hedra donatorerna till Åbo Akademis medelinsamling
2009–11. Verket är en del av rekonstruktionen av Pehr Kalms botaniska trädgård och
återupprättar en åttondel av den ursprungliga botaniska nyttoträdgården. De praktfulla
planteringarna är planerade av trädgårdsarkitekt Maj-Lis Rosenbröjer.


Om du blev intresserad av att höra mera om Pehr Kalm samt om hans liv, exkursioner och
upptäkter, pågår som bäst en utställning om honom på Sibeliusmuseum!


Jannica Grönroos