Sibeliusmuseums kompositionstävling 2022: Vox Quercus - Sibeliusmuseum
Tillbaka

Sibeliusmuseums kompositionstävling 2022: Vox Quercus

13.10.2021

Kompositionstävlingen Vox Quercus (Ekens ljud) är organiserad av Sibeliusmuseum och Stiftelsen för Åbo Akademi.

Sibeliusmuseum är Finlands äldsta musikmuseum och har en lång tradition av konsertarrangemang, en gedigen samling av musikinstrument från hela världen samt ett stort musikarkiv bestående av fotografier, manuskript, noter och inspelningar. Fokus i museets samlingar ligger på inhemsk musikkultur.

Tid och pris

Tävlingsbidrag tas emot under perioden 15.10.2021 till 28.2.2022. Tävlingen är öppen för finska medborgare samt personer som är bosatta i eller på ett annat sätt har anknytning till Finland. Alla deltagare förbinder sig till att följa tävlingsreglerna.

En prissumma på 12 000 euro kommer att delas ut i samband med en priskonsert i Sibeliusmuseum i maj 2022. En professionell jury utsedd av Sibeliusmuseum kommer att utse vinnaren eller vinnarna. Juryns beslut kan inte överklagas.

Idé och tema

Våren 2022 kommer Sibeliusmuseum att knyta sin verksamhet till den historiska plats som museet befinner sig på. Det sker genom en konstutställning och genom denna kompositionstävling som också är det första Freja-priset som Stiftelsen för Åbo Akademi vartannat år kommer att dela ut till kulturutövare i olika branscher.

På Sibeliusmuseums tomt fanns tidigare en botanisk trädgård, som hörde till Kungliga Akademien i Åbo. Trädgården grundades 1757 av Carl von Linnés lärjunge Pehr Kalm som där planterade växter från sina resor till Nordamerika och Ryssland. En ek som härstammar från Pehr Kalms tid står fortfarande kvar mellan den nuvarande museibyggnaden och Aura å. Det massiva trädet, som alltid har kallats Kalms ek, överlevde också Åbo brand år 1827.

Tävlingens tema går ut på att skriva musik som är tillägnad eller inspirerad av den 300 år gamla ek som Pehr Kalm har lämnat som arv till eftervärlden. Vad kunde eken berätta ifall den hade ord? Vad har den sett under den tid som den har stått invid Aura å? Hur skulle eken låta, ifall den vore musik?

Format och deltagande

Musikkompositionens längd ska vara mellan 3 och 12 minuter. Vad gäller kompositionens stil eller genre finns det inga restriktioner. Det färdiga bidraget måste vara slutgiltigt. Det går inte att ändra på bidraget i efterhand.

Tävlingsbidraget ska vara outgivet, ej tidigare framfört och får inte publiceras eller framföras officiellt innan tävlingens resultat publiceras.

Kompositören behåller alla rättigheter till tävlingsbidraget. Sibeliusmuseum förbehåller sig rätten att använda och publicera de vinnande bidragen i utställningssammanhang våren och sommaren 2022.

Alla bidrag måste skickas in under pseudonym. Skulle en kompositör skicka in flera bidrag, måste alla bidrag skickas in under olika pseudonymer. Ifall kompositionen är skriven för en större orkester, går det bra att skicka en midi-version av hur verket kommer att låta. Kompositionen kan skickas antingen som AIFF, WAV eller MP3-fil till charlotta.green@stiftelsenabo.fi eller per post till:

Vox Quercus
Sibeliusmuseum
Biskopsgatan 17
20500 Åbo

Kompositören står själv för eventuella inspelningskostnader samt musiker. Bidrag som är inskickade efter utgångsdatum kommer inte att beaktas. I samband med bidragen bör följande information framkomma:
1. Verkets namn.
2. Kompositörens namn.
3. Kompositörens pseudonym.
4. Beskrivning av på vilket sätt kompositionen anknyter till Pehr Kalms ek
5. Kontaktinformation
Kompositören måste kunna bevisa att hen erhåller rättigheterna till all text som är inkluderad i musikverken.

Frågor? Kontakta Lotta Green tfn 0505 674887 (ti-fre kl 9-16), charlotta.green@stiftelsenabo.fi