Takrenovering vid Sibeliusmuseum - Sibeliusmuseum Hoppa till huvudinnehållet
← Tillbaka

Takrenovering vid Sibeliusmuseum

27.01.2021

Sibeliusmuseums tak förnyas under våren 2021. Renoveringen inleddes 1.2.2021 och beräknas vara klar 1.5.2021. Renoveringen påverkar inte museets verksamhet eller öppethållningstider.

Det nuvarande taket är original från 1968, då museibyggnaden som ritats av Woldemar Baeckman för Sibeliusmuseums användning invigdes. Hela taket kommer att förnyas under perioden 1.2-1.5.2021. Takets membran har nått slutet av sin livslängd och behöver bytas ut innan yttertaket tar skada. I samband med takrenoveringen förnyas även takfönstren. Arbetet utförs av Varsinaisbitumi Oy.

– Vi förnyar Sibeliusmuseums tak för att säkerställa att byggnadens skick bibehålls. Sibeliusmuseum är en arkitektonisk sevärdhet och är ett viktigt kulturellt inslag i Åbos stadsbild. Därför är det viktigt att vi vidtar dessa åtgärder och förnyar taket innan några skador hinner ske, berättar stiftelsens fastighetschef Mika Soinio.

Takrenoveringen kommer inte att påverka museets verksamhet eller öppethållningstider.

– Den museala verksamheten fortsätter som vanligt, med undantag för innergården Atrium som är stängd. Inte heller vårens Sibbe Live!-konserter påverkas av renoveringsarbetet, intygar intendent Unna Toropainen.

Museibyggnaden finns upptagen på Docomomos lista över byggnader som är särskilt betydelsefulla för den moderna finländska arkitekturen.