Vinnarna i kompositionstävlingen Vox Quercus fick första Freja-priset - Sibeliusmuseum Hoppa till huvudinnehållet
← Tillbaka

Vinnarna i kompositionstävlingen Vox Quercus fick första Freja-priset

06.05.2022

Stiftelsen för Åbo Akademi delade ut det nya kulturpriset, det första Freja-priset, fredagen den 6 maj till tre vinnare i kompositionstävlingen Vox Quercus (Ekens ljud). Tävlingen, som arrangerades av stiftelsen och Sibeliusmuseum, efterlyste musik som inspirerats av den närmare 300-åriga ek som står intill Aura å. Eken sägs vara en kvarleva från den botaniska trädgård vetenskapsmannen Pehr Kalm anlade på tomten i medlet av 1700-talet.

Freja-priset delas i fortsättningen ut vartannat år till en eller flera åboländska kulturutövare i olika branscher. I år utdelas priset om 12 000 euro som pris i kompositionstävlingen Vox Quercus, vars tre vinnarbidrag valdes av en professionell jury utsedd av Sibeliusmuseum. Juryn bestod av Anne Teikari, Markku Klami och Tanja Tiekso. Prisutdelningen 6 maj skedde i samband med vernissagen för utställningen Pehr Kalm i Sibeliusmuseum.

Tävlingen var öppen för alla slags musikgenrer, vilket hörs i vinnarbidragen och juryns beskrivningar.

Lauri Rautanen
Matti Heininen, foto: Joonas Berggren
Mervi Kurki, foto: Pekka Kurki

Den tredelade kompositionen Tammentaival av Lauri Rautanen är enligt juryn ett skickligt skrivet och spänstigt verk med naturlig musikalisk progression och en gnutta nyklassicistisk anda. De olika texturerna och övergångarna mellan dessa är skickligt utförda.

Matti Heininens Tammen resonanssi – Pehr Kalmin muistolle beskrivs spegla samma tidlöshet som träden. Verket är komponerat för att spelas endast med pianistens vänstra hand, vilket belyser det mänskliga perspektivets begränsningar. Verkets musikaliska idé tar avstamp i pianots resonanslåda, bokstavligen i träets klang, och skapar samtidigt avstannade stunder och plats för tankar.

Martha av Mervi Kurki är enligt juryn ett sagolikt popkonstverk där den narrativa dramaturgin möter det musikaliska uttrycket. Melodierna i stycket är emotionellt evokativa och sångprestationerna beskrivs som fantastiska. De intagande harmonierna uppmanar lyssnaren att slå sig ner i musikens fantasiskog och låta sig omfamnas av de uråldriga träden.

Utöver att utse vinnarna gav juryn hedersomnämnanden till Eva-Lott Björklund med verket Lignium Vitae, Oliver Müller med Ritual of Oak (and mistletoe) samt Antero Mentu med First Rays of the Hidden Sun.

I samband med prisutdelningen framfördes Heininens och Kurkis musikstycken.

Charlotta Green, kulturproducent vid Sibeliusmuseum, är imponerad över mängden fina tävlingsbidrag som skickades in:
– Många tävlingsbidrag höll en så hög standard att vi vill arrangera en extra konsert så att flera av bidragen kan framföras inför publik. Planeringsarbetet inleder vi hösten 2022 och ser fram emot att erbjuda publiken en chans att höra hur mycket fin musik Kalms ek inspirerat till!

För Stiftelsen för Åbo Akademi är det nya kulturpriset ett sätt att framhäva vikten av kulturverksamhet:
– Stiftelsen är en ansedd och ansvarsfull möjliggörare och upprätthållare av vetenskaplig forskning, konst och kultur. Med det nya Freja-priset vill vi lyfta fram kulturens betydelse och uppmärksamma kulturutövare inom olika konstfält, i år inom musiken, säger Lasse Svens, skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi.

Freja-priset

Stiftelsen för Åbo Akademi skapar framtid genom att understöda vetenskaplig forskning, konst och kultur. Freja är fruktbarhetens gudinna i den nordiska mytologin men har också förmågan att se in i framtiden. Personen eller personerna som tilldelas Freja-priset har på ett betydelsefullt sätt bidragit till sitt konstfält i regionen Åboland, företrädesvis på svenska, och förutses därtill ha en lovande framtid inom branschen. Freja-priset delas ut vartannat år, antingen som tävlingspris eller som erkännande. Med kultur avses konst i bred bemärkelse, såsom bildkonst, teaterkonst, ordkonst, arkitektur och musik. Första gången delas priset ut som ett kompositionspris våren 2022. Prissumman om 12 000 euro kan enligt juryns önskemål delas mellan flera mottagare.